Αρχική ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η Διαχειριστική Επιτροπή δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των κεφαλαίων του Ταμείου, για να μπορούν τα μέλη με την αφυπηρέτηση τους να αποκτήσουν το Ταμείο τους χωρίς οποιεσδήποτε απώλειες, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν από απώλειες λόγω λανθασμένων επενδύσεων. Είναι...